collaboration
「ReIRABO TRIO」Masako Ito


「ReIRABO TRIO」Masako Ito, Weeksdays, LEE marché × yumiko iihoshi porcelain